ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ

Վարուժան Ավետիսյանի արտերկրում բուժում ստանալու երաշխավորությանը միացել են՝

Երան Գույումճեանը
«Ազատ Խոսք» թերթի արտոնատեր եւ խմբագիր, գրող, հրապարակախոս, Նիկոսիա,Կիպրոս

Վալերի Աշխեն Կործունեանը
Գործարար և «Փարիզյան սուրճ»-ի հիմնադիր, Փարիզ, Ֆրանսիա

Հայկ Ադամյանը
Լուսանկարիչ, ԱՄՆ

Հիլտա Չոպոեանը
Հասարակական գործիչ, Փարիզ, Ֆրանսիա