ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ

ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)