ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ

Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքում բացվեց Բևեռի գրասենյակը