ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ

Ազգային – Ժողովրդավարական Բևեռին կարող եք աջակցել հետևյալ եղանակներով՝Արտասահմանից PayPal-ի միջոցով.