ԱԶԳԱՅԻՆ-ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌ

"ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ" ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Ալբերտ Բաղդասարյան – 1 պարապմունք։

Մեկ պարապմունքի տևողությունը մեկուկես ժամ


Ձևաչափը` վարպետության դաս