"ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ" ԴԱՍԸՆԹԱՑ

ԴԱՍԱՑԱՆԿ Ծրագրային թեմաներ

Ալբերտ Բաղդասարյան – 1 պարապմունք։

Մեկ պարապմունքի տևողությունը մեկուկես ժամ


Ձևաչափը` վարպետության դաս